dnes je Streda - 24. júl 2024 - Vladimír | zajtra Jakub

frenky.sk - homepage of Michal Frank

 

Pittsburgh Post Gazette - Korzár: Komparácia športového spravodajstva v regionálnych denníkov v partnerských mestách

Toto je odborný príspevok, ktorý vyšiel v zborníku Média a text 6, a vystúpil som s ním v septembri 2016 na rovnomennej konferencii.

Pittsburgh Post Gazette - Korzár
Pittsburgh Post Gazette - Korzár
Text, ktorý uvádzam tu, vyšiel v 439-stranovej publikácii Médiá a text 5.

Ak chcete z neho citovať, prosím, použite korektný bibliografický odkaz. Oficiálny text (na presné citovanie) nájdete tu: https://www.pulib.sk/web/kniznica/elpub/dokument/Peknusiakova2/subor/Frank.pdf

Bibliografický odkaz:
FRANK, M. (2017). Pittsburgh Post Gazette – Korzár: Komparácia športového spravodajstva v regionálnych denníkoch v partnerských mestách. In: PEKNUŠIAKOVÁ, E. – SMOLÁKOVÁ, V. Médiá a text 6. Zborník príspevkov I. časť. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 439 s. ISBN 978-80-555-1828-2

Konferencia: http://ff.unipo.sk/media-a-text/
Zborník abstraktov a ďalšie: http://ff.unipo.sk/media-a-text/zborniky.html
Video z konferencie: https://www.youtube.com/watch?v=iQZh4d_by_E

][I]Neoficiálny príspevok (bez zvýraznení, poznámok pod čiarou, apod.):[I][

Pittsburgh Post Gazette - Korzár: Komparácia športového spravodajstva v regionálnych denníkov v partnerských mestách

4 513 míľ. 7 263 kilometrov. To je vzdialenosť medzi mestami Prešov a Pittsburgh, ktoré sú od roku 2002 partnerskými mestami. Pittsburgh sa nachádza v Pennsylvánii v Spojených štátoch amerických a žije v ňom približne 305-tisíc obyvateľov, teda vyše trojnásobne viac než v Prešove, druhom najväčšom meste na východnom Slovensku.

Napriek veľkej vzdialenosti majú obe mestá viacero podobností. Jednou z nich je, že v Pittsburghu žije početná komunita Slovákov, najmä z východu. Silná vysťahovalecká vlna zo Slovenska do „Nového sveta“ bola už pred prvou svetovou vojnou, kedy sa do Ameriky prisťahovalo vyše šesťstotisíc osôb. „Slováci, ktorí zostali v Spojených štátoch, sa usadili najmä v priemyselnom americkom trojuholníku medzi Bostonom, Minneapolisom a Baltimorom. Celá polovica z nich žila v Pensylvánii, kde pracovala ako bežná pracovná sila buď v tvrdých uhoľných baniach vo východnej časti štátu, alebo v mäkkých na západe, alebo si našla prácu v oceliarňach v okolí mesta Pittsburgh.“ (Stolárik, 2010)

1. Spoločné znaky partnerských miest
Vysoký počet prisťahovalcov do Pittsburghu bol práve z východu Slovenska, dodnes žije v tomto druhom najväčšom meste amerického štátu Pennsylvánia početná komunita. Pittsburgh je tiež rodiskom slávneho výtvarného umelca Andyho Warhola. Volali ho mesto uhlia a ocele, dodnes sa v ňom nachádzajú svetové oceliarske giganty Esmark a U. S. Steel, druhá menovaná oceliareň má svoju dcérsku spoločnosť v Košiciach, teda v susednom meste Prešova. Práve oceliarne bývali v minulosti častým útočiskom slovenských prisťahovalcov.
„Do tejto oceliarskej bašty a niekdajšej lodnej križovatky troch riek prichádzali začiatkom 20. storočia za prácou mnohí Slováci, dodnes je tu silná krajanská komunita. Po rokoch hojnosti nastal úpadok a masový odliv obyvateľov mesta.“ (Frank, 2015a)
Pittsburgh sa v posledných rokoch začal meniť na mesto „zdravotného sektora a technológií“ (Frank, 2015b). Podobností s Prešovom, ktorý taktiež zažil v posledných rokoch odliv obyvateľstva, je viacero. Najznámejším spoločným znakom oboch partnerských mestách je, že sú sídlom renomovaných vysokoškolských inštitúcií - najznámejšími sú Prešovská univerzita v Prešove a University of Pittsburgh.
Kým podobností a odlišností oboch miest v oblasti verejnej správy, školstva, podnikateľského sektora, či kultúry sú viac alebo menej v aspoň základnej podobe mapované, oblasť regionálnych médií, ich spoločných a odlišných znakov, a najmä ich športového spravodajstva, spracovaná nebola.
Športová infraštruktúra v USA je na vysokej úrovni, kluby sú obvykle fungujúce obchodné spoločnosti, s prepracovaným systémom riadenia, s biznis modelom, prácou s mládežou a premysleným marketingom, vrátane zážitkového marketingu. Slovensko v tomto prípade zaostáva, dôkazom sú počty (aj v percentuálnom prepočte) návštevníkov zápasov ťažiskových klubov oboch miest. Relativizovať to môžeme – aj budeme – neporovnateľnou celosvetovou popularitou amerických športových profilíg so slovenskými súťažami. Komparácia jednotlivých súťaží by nebola na mieste a musela by zohľadňovať mnohé všetky premenné, ktoré do tohto procesu vstupujú.
Čo však porovnávať chceme, je reflexia regionálnych médií na jednotlivé športy. A ako vyplynie zo záverov kvantitatívnej analýzy, podobností medzi oboma krajinami – regionálnymi denníkmi v Pittsburghu a Prešove – spoločných znakov je viac, než by sa dalo pri pohľade na rozdielne podmienky profesionálneho športu v oboch partnerských mestách očakávať. Prieniky sme objavili aj v iných súvislostiach, ktoré napíšeme, ale vyskytli sa aj diferencie.
1.1. Športové spravodajstvo v oboch mestách
Športové spravodajstvo v regionálnych médiách závisí v prvom rade na popularite športov v danej lokalite a v druhom rade od sezónnosti, čiže času kedy sa hrajú zápasy klubov v týchto športoch a v akom sú štádiu (prípravné zápasy, začiatok, stred, záver sezóny, play-off, finále apod.).
Medzi lokálne úspešné kluby patria hokejový klub Pittsburgh Penguins, štvornásobný víťaz hlavnej ligovej trofeje Stanley Cup v NHL (National Hockey League), vrátane sezóny 2015/2016, na začiatku ktorej sme robili komparáciu regionálnych denníkov a hádzanársky klub Tatran Prešov, víťaz slovenskej extraligy 2015/2016. Hoci v prípade celosvetovo populárnej Národnej hokejovej lige ťažko hovoriť o „lokálne úspešnom klube“ a Tatran Prešov taktiež hral v sledovanom čase Ligu majstrov a pravidelne hráva nadregionálnu medzinárodnú súťaž SEHA ligu, z hľadiska percipientov z oboch miest z toho vyplývajúceho záujmu regionálnych médií ide o porovnateľné kluby.
Treba mať na zreteli, že hádzaná zďaleka nedosahuje na Slovensku popularitu športov ako je futbal a ľadový hokej1
1.2. Populárne športy a kluby
„Problematika futbalu a hokeja je dominantná vo všetkých slovenských printových médiách. Maximálnu pozornosť jej venuje najmä bulvár (Nový čas 75 % obsahu a Plus 1 deň 70 % obsahu), ale aj denník Šport – 67 %. Opticky môže futbal a hokej v tomto periodiku zaberať aj viac, pretože aj veľká časť servisu tipujúcim je venovaná práce týmto športom. Podobne Pravda a SME venujú približne 2/3 svojho obsahu práve futbalu a hokeju. Obidva tieto športy analyzujú z rôznych pohľadov, vrátane odborných hodnotení.“ (Kríž, 2008) Pomer futbalu a hokeja k ostatným športom je 2:1, resp. 3:1. (tamže)
Sezónne a pri úspechoch domácich športovcov sa zvyšuje ich priestor a pomer aj v médiách, v poslednom čase bol najviditeľnejší nárast popularity a publicity cyklistiky, vďaka svetovým úspechom Petra Sagana, pravidelne to platí pri olympijských úspechoch (rýchlostná kanoistika, biatlon, atletika...), či iných výnimočných úspechoch (tenis, lyžovanie), čo ale dramaticky neznižuje popularitu hokeja a najmä futbalu. „Menšie športy a športovanie mládeže sa do denníkov dostávajú len výnimočne.“ (Kríž, 2008)
Najpopulárnejším športom na Slovensku je (dlhodobo, nielen pri úspechoch reprezentácie) futbal, ktorý má oproti druhému hokeju výhodu, že sa mu aktívne venuje viac športovcov, keďže sa pravidelne hráva aj v malých dedinách, kým hokej je omnoho náročnejší na vybavenie, závislý od ľadových plôch. Druhou výhodou je, že futbal je medzinárodne populárnejší.
Prieskum čitateľov jediného slovenského špecializovaného denníka Šport priniesol nasledujúcu štatistiku. „Najpopulárnejšie športy medzi našimi čitateľmi sú: futbal (94,2 %), ľadový hokej (77,9), tenis (59,9), basketbal (47,0), hádzaná (45,3), atletika (39,8).“ (Simonides, 2008). Nazdávame sa, že pri konzervatívnosti percipientov športového spravodajstva sa pomery zásadne nemenia, hoci pri aktuálnejšom prieskume by sa medzi najčítanejšie športy s najväčšou pravdepodobnosťou zaradila spomínaná cyklistika.
Ani v USA, vrátane samotného Pittsburghu, nie je najpopulárnejším športom hokej, ale football2. V Pittsburghu pôsobí klub profesionálnej ligy NFL (National Football League) Steelers. Na domáce zápasy tohto klubu obvykle chodieva vyše 85-tisíc divákov, čo je v porovnaní s ani nie 19-tisícovou (obvykle naplnenou) kapacitou hokejových Penguins podstatne viac. Zodpovedá tomu aj priestor v médiách. Aj tretia najväčšia zámorská profiliga MLB (Major League Baseball) má svoje zastúpenie v Pittsburghu, v podobe bejzbalového klubu Pirates, ale nedosahuje v tomto meste (neplatí to pre celé Spojené štáty americké) takú popularitu ako Steelers z NFL a Penguins z NHL.
V Prešove v nami sledovanom období (október 2015) hral futbalový klub 1. FC Tatran Prešov druhú najvyššiu súťaž (v tej sezóne si vybojoval postup), rovnako tak hokejový klub s mediálnym názvom HC Prešov Penguins. Najvyššiu súťaž hral Volejbalový klub Mirad Prešovská univerzita Prešov (obhajoval titul, napokon sa dostal do finále).
V uvedenom období bola v prvých dvoch slovenských futbalových súťažiach reprezentačná prestávka, keď národný tím bojoval, úspešne, o postup na majstrovstvá Európy – EURO 2016 vo Francúzsku. Slovenská futbalová reprezentácia bola pri komparácii v percentuálnom porovnaní regionálnych tlačených denníkov pendantom najpopulárnejšieho pittsburghského klubu Steelers. Futbal v nižších súťažiach bol porovnateľný s footballom univerzitným a stredoškolským, k čomu sa ešte dostaneme.

2. Metodika výskumu
Pri kvantitatívnej analýze sme komparovali dva regionálne tituly počas jedného týždňa. Pittsburgh Post Gazette a Korzár, denník Prešovského kraja3. Druhý menovaný titul je mutáciou denníka Korzár so sídlom v Košiciach, so zásahom na celý východoslovenský región (Košický kraj, Prešovský kraj), z čoho vyplýva, že podstatnú časť obsahu (aj) športových stránok tvoria správy z Košíc, najväčšieho východoslovenského mesta. Pre kontext, v sledovanom období (11. -17. 10. 2015) mali Košice zastúpenie v najvyššej ligovej súťaži vo futbale (po skončení súťaže z nej boli pre nedodržanie ekonomických podmienok vylúčené), z východného Slovenska hrali najvyššiu súťaž - Fortuna ligu aj Michalovce. Košice taktiež hrali najvyššiu slovenskú hokejovú súťaž.
Kým v Prešove nemal Korzár v segmente printových denníkov regionálnu konkurenciu, v Pittsburghu vychádzal ďalší významný titul Pittsburgh Tribune-Review, ktorý bol aj mediálnym partnerom hokejového klubu Pittsburgh Penguins.
Skladbu športového spravodajstva médií ovplyvňuje sezónnosť. Komparáciu v priebehu týždňa sme považovali za adekvátnu. Presnejšie rezultáty by priniesla komparácia oboch denníkov počas celého roka, ale pre potreby tejto analýzy bol jeden týždeň postačujúci. Ak by sme komparovali denník len v jeden určitý deň, dosiahli by sme základný prehľad, ale výsledky by mohla skresliť mimoriadna udalosť (napríklad tým, či by v daný deň bol hlavnou témou zápas klubu NFL, NHL alebo MLB, prípadne výrazný úspech konkrétneho športovca či družstva v inom športe, čo platí aj pre slovenskú stranu, iná skladba športových strán by bola v čase, keby hrali slovenskí hokejisti play-off na svetovom šampionáte, olympiáde či by prešovskí hokejisti postúpili do extraligy).
Týždeň bol dostatočne dlhý čas na to, aby poukázal na pomery športových odvetví na športových spravodajsko-publicistických stranách oboch denníkov, na ich trendy, spoločné a odlišné znaky.
Optimálnou metódou pri predmete nášho skúmania bola kvantitatívna obsahová analýza mediálnych textov. Poukazuje na spoločné črty, prieniky i odlišnosti športového spravodajstva, preto sa vzhľadom na povahu skúmaných titulov javí ako najvhodnejšia. Všímali sme si pritom aj tvorbu titulkov, radenie správ podľa dôležitosti v samotných novinách i na konkrétnej strane, ako aj širší spoločenský kontext.

3. Komparácia
Športové spravodajstvo v oboch mestách a štátoch sa líši rozsahom (americký titul má športové spravodajstvo zväčša v 8-stranovom zošite, v slovenskom je to takmer polovičný rozsah), ale v pomere k celkovej veľkosti oboch novinových titulov je porovnateľný, preto pri spracovávaní dát volíme percentuálne prepočty, ako smerodajný ukazovateľ.
Pittsburghský denník (vychádza aj v nedeľu) v súhrne venuje najväčší priestor footballu (Steelers), nasleduje hokej (Penguins), univerzitný (college) football a bejzbal (Pirates). V servisoch sú zmieňované aj ďalšie populárne zámorské profiligy a to basketbalová NBA a futbalová (soccer) MLS.
Korzár sa ako hlavnej téme venoval futbalovej kvalifikácii, v pondelok vrátane hlavnej titulky a trom stranám športového obsahu, v piatok vrátane plagátu a autorského rozhovoru s trénerom. Väčší priestor mal aj domáci ligový futbal (od Fortuna ligy po V. ligu).
Druhým dominantným športom bol hokej, zaujímavým presahom a prienikom je, že sa popri extralige (Košice), I. lige (Prešov) venoval i zámorskej NHL. Priestor mala aj hádzaná z Prešova (najviac zastúpený šport z tohto mesta v Korzári, hral Ligu majstrov), volejbal, basketbal (ženy Košíc hrali Euroligu) i cyklistika (fenomén Sagan).
Pittsburghské noviny footballu venovali v pondelok aj samostatný zošit D, nazvaný príznačne NFLXtra, s 5 stranami o NFL. V utorok bol headlinom nielen športových strán, ale aj hlavnej titulky, konal sa domáci zápas Steelers. Zaujme titulok článku Bell beats the bell4. (Bouchette, 2015) Štvrtkovému vydaniu tiež dominoval football, deň predtým bol hlavnou hokej, doma hrali Penguins. Pre porovnanie, „hokejovejšie“ noviny Pittsburgh Tribune-Review priniesli 3 strany o zápase so sugestívnym titulkom Third down5 (Bombilue, 2015).
Hlavnou témou Pittsburgh Post-Gazette bola NHL aj po premiérovej výhre „pens“ demonštrovanej titulkom At last, a victory. (Moliani, 2015). Celú stranu však mali i football NFL,  college football, bejzbal, golf a stredoškolský šport. Mimoriadnou témou bolo víťazstvo ženského reprezentačnému tímu USA na majstrovstvách sveta vo futbale (soccer), ktorému venovali viac ako dve strany v prílohe VarsityXtra, v ktorej tiež mali miesto stredoškolský šport, football, soccer, beh a golf.
3.1. Nielen športové prieniky
Odbočme od športových tém, v stredu bol hlavnou správou Pittsburgh Post Gazette článok o prvej predvolebnej debate Clintonová – Sanders v demokratických primárkach a správa o nej sa dostala aj do regionálneho slovenského Korzára na stranu zahraničie. Všimnime si ďalšiu analógiu, že oba tituly sú regionálne, nie lokálne (so správami výlučne z danej lokality), ale zahŕňajúce komplexne a „plnoformátovo“ celú oblasť verejného života. Podobnosť cítiť aj pri tvorbe titulkov a výbere ťažiskových správ.

4. Sumár analýzy
Z výsledkov analýzy vyplýva, že v denníku Pittsburgh Post Gazette mal profesionálny futbal zastúpenie 15,6 % a univerzitný 11,2 %. Zastúpenie hokeja bolo 12,4 %, bejzbalu 10,4 % a soccer 8,4 %. Relatívne nízke zastúpenie mal basketbal 5,6 %, čo je len o dve desatiny viac ako golf. Tenis mal 4,4 %. Štyri percentá mal ženský futbal (soccer), vďaka úspechu reprezentačného tímu. Stredoškolskému športu bolo venovaných až 6 percent priestoru.
Korzáru dominoval (je to ovplyvnené finišom kvalifikácie, a tým aj ligovou prestávkou) reprezentačný futbal, ktorý zabral 22,62 % športového spravodajstva. Ligový futbal (Košice v najvyššej súťaži 4,35 %, plus ďalšie kluby v nižších ligách) mal podiel 14,79 %. Hokej, vrátane reprezentácie i NHL, mal zastúpenie 22,88 %.
Paradoxne, viac písal Korzár o NHL než o prešovskom klube (5,22:3,48). Z prešovských športov a klubov mal najvyšší podiel Tatran Prešov (6,69 %).

5. Závery
Potvrdilo sa, že športové spravodajstvo dostáva percentuálne podobný priestor v oboch denníkoch, že v prípade top výsledkov kľúčových športových tímov sa dostanú aj ako hlavný článok na titulku (v SR Kozák, v USA Steelers, s rovnakým podielom), že prednosť majú globálne súťaže (kvalifikácia na EURO, NFL, NHL). Zaujímavosťou je prienik zámorskej súťaže NHL, ktorá je dostatočne atraktívna aj pre regionálny denník na Slovensku.
Ďalší prienik nastal pri téme amerických prezidentských volieb. Taktiež sa potvrdilo, že v oboch denníkoch väčšinu spravodajstva zaberajú ťažiskové športy, ostatným venujú obe noviny prinajlepšom marginálny priestor. Ukázala sa analógia pri popularite hokeja, aj to, že popularita footballu v USA je porovnateľná s futbalom v Európe.
Najväčším rozdielom je, že v zámorí venujú veľkú (mediálnu) pozornosť mládežníckemu a školskému športu, kým v našich končinách je ich medializácia marginálna.
Viac priestoru pre športové spravodajstvo venujú americké noviny. Súvisieť to môže s popularitou športu ako takého. V USA sa kladie väčší dôraz na národné ligy, v SR na nadnárodné. Na Slovensku bola kvalifikácia na EURO 2016 vo futbale medializovanejšia než Fortuna liga, a to aj v rámci regionálneho spravodajstva.
Pri jednotlivých športoch sme v rámci kvantitatívnej analýzy našli prieniky (hokej, hokejová NHL, soccer/futbal, beh, basketbal) i rozdiely (golf, hádzaná, football, bejzbal, vzpieranie, vodné pólo, rybolov). Na záver uveďme stručný rebríček popularity športov podľa komparovaných regionálnych médií (pri Korzári sme osobitne aj odčlenili Prešov, ako partnerské mesto Pittsburghu):
USA/Pittsburgh Post Gazette: 1. football, 2. hokej, 3. bejzbal
SR/Korzár: 1. futbal, 2. hokej, 3. basketbal
Prešov/Korzár: 1. hádzaná, 2. futbal, 3. hokej
Z analýzy teda vyplynulo, že spoločných znakov, prienikov a styčných plôch pri komparácii oboch denníkov pôsobiacich v rozdielnom prostredí je viac ako rozdielov. Partnerské mestá Pittsburgh a Prešov spája v tejto oblasti regionálnych médií viac, než sa môže javiť na prvý, letmý pohľad.
PhDr. Michal Frank

• Príspevok vznikol v rámci riešenie výskumnej úlohy VEGA 1/0164/15 Interdisciplinárna analýza športového komunikačného registra

ZOZNAM BIBLIOGRAFICKÝCH ODKAZOV:

BOMBULIE, Jonathan (2015): Third down. In: Pittsburgh Tribune-Review, 14. 10. 2015, s. C1, C3
BOUCHETTE, Ed. (2015): Bell beats the bell. In: Pittsburgh Post-Gazette, 14. 10. 2015. s. C1, C2.
FRANK, Michal (2015): Boli sme v zákulisí NHL: Ako fungujú arény Pittsburghu Penguins. In: sport.inak, 10. 11. 2015 [Cit. 2016-09-10] Dostupné na internete: ˂ http://www.sportinak.sk/boli-sme-v-zakulisi-nhl--ako-funguju-areny-pittsburghu-penguins ˃
FRANK, Michal (2015): Pittsburgh sa boril s podobnými problémami ako Prešov. In: Prešovské noviny, č. 43 (27. 10. 2015), s. 3.
KRÍŽ Zdenko (2008): Analýza obsahu slovenských printových médií a televízií so zameraním na športovú tematiku. In: Ľ. Souček (ed. :): Seminár mediálnej komisie SOV Šport v médiách – médiá v športe, s. 12.
MOLINARI, Dave (2015): At last, a victory, In: Pittsburgh Post-Gazette, 16. 10. 2015, s. E1, E2.
SIMONIDES, Zdeno (2008): Čo ovplyvňuje a určuje obsah športového denníka. In: Ľ. Souček (ed. :): Seminár mediálnej komisie SOV Šport v médiách – médiá v športe, s. 18.
STOLÁRIK, Marián Mark (2015): Kde je môj domov? Slovenské prisťahovalectvo do Severnej Ameriky (1870 – 2010). Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných vied, KMKD, 331s.  

 
19.3.2020 | Autor: Michal Frank | Iné | čítané: 4084 krát | Zdieľať |  
Strecha
Michal Frank
Michal Frank facebook

© Copyright 2000 - 2010 Michal Frank
Design & engine by Vádium s.r.o. 2010 | powered by Tesmur:CMS