dnes je Streda - 24. júl 2024 - Vladimír | zajtra Jakub

frenky.sk - homepage of Michal Frank

 

Drogy a kultúra v slovenských masmédiách

Moja diplomová práca niesla tému Drogy a kultúra v slovenských masových médiách. Ponúkam ju aj všetkým užívateľom internetu. Tu sú základné informácie o mojej diplomovke a jej obsah.Diplomovú prácu som obhajoval ako študent Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (http://www.unipo.sk), na Katedre vzdelávania dospelých a sociálnej práce, v odbore Vzdelávanie dospelých, špecializácia Kulturológia.
Školský rok 2000/2001.

Diplomovú prácu som nakoniec obhájil so známkou výborný (1).

Žiadam vás, aby ste v prípade využitia častí tejto práce (aj pri preberaní z internetu) dodržali autorský zákon, tzn. korektné citácie, uvedenie autora i oficiálneho názvu práce (Frank, M. - Drogy a kultúra v slovenských masových médiách), ako aj meno konzultanta diplomovej práce. Prosím, aby ste ma o prípadnom využití údajov z tejto diplomovky upovedomili prostredníctvom e-mailu.

Vedúci diplomovej práce: PhDr. Juraj Rusnák, CSc.

Prešov, 30. marca 2001

Prehlasujem, že som túto diplomovú prácu vypracoval samostatne a uviedol v nej všetku literatúru a iné zdroje, ktoré som použil.

Časť tejto diplomovej práce je totožná s ročníkovou prácou, napísanou v školskom roku 1999/2000, konzultantom ktorej bol PhDr. Juraj Rusnák, CSc.

Autorom všetkých fotografií použitých v tejto práci je Stanislav Bačenko. Všetky fotografie sú v práci uverejnené s vedomím a so súhlasom ich autora. (V prípade internetovej verzie fotografie použité nie sú, no fotky S. Bačenka na mojej homepage nájdete, rovnako i na jeho stránke http://www.stenly.sk).

Táto diplomová práca nie je v žiadnom prípade propagovaním ani návodom na užívanie akýchkoľvek drog.

V Prešove, dňa 30. marca 2001


Michal Frank, v. r.


Obsah:

Úvod
Linka: http://www.frenky.sk/?c=12&id=132

1. Súvislosti medzi kultúrou a drogami
1. 1. Civilizácia a drogy
1. 2. Umenie a drogy
1. 3. Subkultúry a drogy
1. 4. Halucinogény a kultúra
Linka: http://www.frenky.sk/?c=12&id=133

2. Masmédiá
2. 1. Masmediálna kultúra
2. 2. Slovenské masmédiá a ich prístup ku kontroverzným témam
2. 3. Internet
2. 4. Vplyv masmédií
2. 5. Etika masmédií
Linka: http://www.frenky.sk/?c=12&id=134

3. Kauza Müller
3. 1. Ako to celé začalo
3. 2. Televízia a rozhlas
3. 3. Tlačové médiá
3. 4. Odborná tlač populárnej hudby
3. 5. Internet a kauza Müller
3. 6. Kauza Müller a masmediálna manipulácia
3. 7. Postoje politikov
3. 8. Muzikanti, ich postoje a drogy
Linka: http://www.frenky.sk/?c=12&id=135

4. Čo uniklo slovenským médiám v kauze Müller
4. 1. Provokatívne texty piesní
4. 2. „Prešmyklo“ sa popri Müllerovi
4. 3. Nahý: Kauza Müller a b3
4. 4. Paradoxy niekdajšieho drogového škandálu
Linka: http://www.frenky.sk/?c=12&id=136

5. „Každé čudo tri dni trvá“
5. 1. Písali o pol roka...
5. 2. Müller o pol roka...
5. 3. Müller (a médiá) o rok...
Linka: http://www.frenky.sk/?c=12&id=137

6. Bola kauza Müller premyslená reklamná kampaň?
6. 1. Čo hovoria čísla
6. 2. Stúpol aj počet článkov o drogách
Linka: http://www.frenky.sk/?c=12&id=138

Záver
Poznámky a odkazy
Použitá literatúra
Linka: http://www.frenky.sk/?c=12&id=139

Pozn.: Na internetovej stránke uverejňujem diplomovku z rukopisu, ktorá sa môže v malých detailoch (preklepy, druh písma apod.) líšiť od originálu.

Diplomová práca Drogy a kultúra v slovenských masmédiách vychádza v internetovej podobe rozdelená do 9 častí (vrátane tejto), ktoré sú rozdelené (v linkách) vyššie, v Obsahu.

Za prípadné chyby vzniknuté prenosom diplomovky na internet neručím (je to neoficiálna verzia). Ak máte záujem o originálnu verziu, zašlem vám ju e-mailom vo formáte PDF.

 
28.6.2002 | Pridal: Michal Frank | Iné | čítané: 24568 krát | Zdieľať |  
Strecha
Michal Frank
Michal Frank facebook

© Copyright 2000 - 2010 Michal Frank
Design & engine by Vádium s.r.o. 2010 | powered by Tesmur:CMS