dnes je Sobota - 13. júl 2024 - Margita | zajtra Kamil

frenky.sk - homepage of Michal Frank

 

Košické politologické dialógy

Medzinárodná online konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov. Čo bude v roku 2020 a aké boli jej začiatky v roku 2011.

Pozvánka na Košické politologické dialógy 2020
Pozvánka na Košické politologické dialógy 2020
Keď mi prišla tlačová správa od PhDr. Mariána Gladiša, PhD. z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach o Košických politologických dialógoch 2020, vrátil sa mi v pamäti prvý ročník tohto podujatia.

Sloboda – Rovnosť – Poriadok / Kam kráčaš demokracia
I. ROČNÍK KOŠICKÝCH POLITOLOGICKÝCH DIALÓGOV
3. – 4. november 2011, Košice

Viac tu: http://www.politologiaupjs.sk/vyskum/vedecke-konferencie/

Bolo to mimoriadne vydarené vedecké podujatie, na ktorom som niečo porozprával, ale hlavne som sa veľa dozvedel. Najmä o samospráve, zákone o obecnom zriadení a celom jeho vzniku. Dodnes pamätám na pánov Milana Galajdu (a jeho spomienok na vznik zákona), Eduarda Vokála (s nimi som bol v paneli), Ladislava Orosza (z Ústavného súdu SR), Jana Fülleho (novinárskej legendy), Miša Kaliňáka (celé to spískal), Bouhuša Olácha (vtedajšieho šéfa Obecných novin) a ďalších. Podrobnejšie o tom napísali Alexander Onufrák a Pavol Gojdič v článku Prvý ročník vedeckej konferencie politológov z Košíc, ktorý nájdete v obrázkoch. Vyšiel v časopise Studia Politica Slovaca, vol. 5, no. 1.

Bibliografický odkaz: ISO 690:

Onufrák, A. , Gojdič, P. 2012. Prvý ročník vedeckej konferencie politológov z Košíc. In Studia Politica Slovaca, vol. 5, no.1, pp. 146-148. 1337-8163.

APA:
Onufrák, A. , Gojdič, P. (2012). Prvý ročník vedeckej konferencie politológov z Košíc.  Studia Politica Slovaca, 5(1), 146-148. 1337-8163.

Link: https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=journal-list&part=article_response_page&journal_article_no=7903

Som rád, že som mohol byť súčasťou premiéry tohto podujatia.

A tu je spomínaná tlačová správa na aktuálny 9. ročník Košických politologických dialógov.

Košické politologické dialógy 2020: Začiatok dekády zmien?

Medzinárodná online konferencia študentov a mladých vedeckých pracovníkov si položí otázku, v čom tento rok predznamenáva začiatok novej éry

• Košice 27. novembra 2020

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach – v spolupráci s občianskym združením Res Publica a Fakultou sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave – opäť pripravuje konferenciu pre študentov a mladých vedeckých pracovníkov. Aktuálny IX. ročník podujatia z cyklu Košických politologických dialógov nesie príznačný názov 2020: Začiatok dekády zmien? a usiluje sa o reflexiu tém a problémov, ktoré prináša nová dekáda. V popredí sa ocitá problematika občianskej spoločnosti, participácie alebo politického extrémizmu a mnoho ďalších tém z oblasti politických vied a iných vedných odborov.
Konferencia sa uskutoční 4. decembra 2020 v online podobe, prostredníctvom živého vysielania na sociálnych sieťach Facebook a YouTube. Možnosť prezentovať výsledky svojich výskumných aktivít využijú mladé vedecké pracovníčky a pracovníci, ale aj študentky a študenti. Konferencia bude mať medzinárodnú účasť, odznejú príspevky v slovenskom, anglickom a českom jazyku.
Záštitu nad podujatím prevzali rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. , dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. , a dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. , ktorý zároveň na konferencii vystúpi s pozvanou prednáškou na tému COVID-19 a mládež na Slovensku: socio-patologické prejavy a intervencie.
Medzinárodnú vedeckú konferenciu študentov a mladých vedeckých pracovníkov od roku 2012 pravidelne organizuje Katedra politológie FF UPJŠ v Košiciach a občianske združenie Res Publica. Je určená primárne pre doktorandov a študentov. Počas ôsmich predošlých ročníkov otvorila témy domácej aj zahraničnej politiky, demokracie, výziev 21. storočia, ale aj významných historických míľnikov v slovenských dejinách.
„Cieľom konferencie je utvárať platformu, v rámci ktorej si mladí vedeckí pracovníci a študenti môžu vymieňať poznatky a získavať nové zručnosti, a tohto zámeru sa nevzdáva ani pri aktuálnom ročníku, hoci jej formát je ovplyvnený súčasnou pandémiou nového koronavírusu, “ uviedla vedúca Katedry politológie FF UPJŠ v Košiciach Dr. h. c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.

 
30.11.2020 | Pridal: Michal Frank | Politika | čítané: 3660 krát | Zdieľať |  
Strecha
Michal Frank
Michal Frank facebook

© Copyright 2000 - 2010 Michal Frank
Design & engine by Vádium s.r.o. 2010 | powered by Tesmur:CMS