dnes je Piatok - 24. máj 2024 - Ela | zajtra Urban

frenky.sk - homepage of Michal Frank

 

Ďalšie publikácie mojej bibliografie...

Články, eseje, citáty, state či fotografie sa objavili vo viacerých publikáciách. Tu je výber niektorých z nich, v ktorých som takto zanechal „stopu“.

Nerátajúc knihy, ktoré mám uvedené v bibliografii - http://www.frenky.sk/clanok/532/bibliografia.html , je tu aj niekoľko ďalších. Veľký poriadok v tom veru nemám (polepším sa, dúfam), aj preto som sa to snažil aspoň sčasti zosumarizovať.

Ako uvádzam už v bibliografii, v roku 2005 vyšla kniha Gaučaňa (ISBN 80-85585-56-1) a tiež som spoluautor ďalších kníh /my books/:

Tri rozhovory (Jaroščák, Kaščák, Straka) mám v knihe:
KOL. , 2013. Advokácia v spomienkach advokátov. Bratislava : Slovenská advokátska komora, 2013. 300s. ISBN 978-80-971218-1-5

Samostatný príspevok sa nachádza v tomto 136-stranovom zborníku:
FRANK, M. 2013. Je Prešov skutočne mestom hudby? In: Hudba ako prejav najvyšších hodnôt. Zborník z vedeckej konfrerencie. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta, 2013. s.112 – 117. ISBN 978-80-555-0852-8

Ocenený článok zo súťaže vyšiel tu:
FRANK, M. 2007. Wheelchair-bound man travels by train as a parcel! In: For diversity, against discrimination, EU Journalist Award 2007. Zborník víťazných príspevkov súťaže Jurnalist Award 2007 – Diversity! s. 332 – 335. ISBN neuvedené. Dostupné na: www.stop-discrimination.info

Nedávno som objavil, že vyšiel zborník k novinárskej súťaži Život bez drogy, v ktorom pravdepodobne budú aj moje články z tejto súťaže. Bibliografický odkaz:
KOL. , 2007. Život bez drogy (Novinárska súťaž 2005 a 2006). Bratislava : Slovenský syndikát novinárov, 2007. ISBN: 978-80-969584-1-2

Príspevok Print vs. intenet mám v 95-stranovej knihe Martiny Ferencovej:
FRANK , M. Print verzus internet. In. : FERENCOVÁ, M. , 2013. Prezentácia v manažmente a marketingu. Prešov : Bookman, 2013. s. 82. ISBN:9788089568697

Ako anketár som zbieral dáta pre publikáciu:
VLACH, J. , SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, E. 2005. Tak dobre, ako sa len dá? (Súhrnné hodnotenie monitoringov verejného obstarávania na Slovensku). Bratislava : Transparency International Slovensko. 2005. 70s. ISBN 80-89041-95-7
Konkrétne som sa podieľal na týchto témach: Monitorovanie verejného obstarávania v miestnej samospráve (Prešov), Monitorovanie verejného obstarávania vo vybraných nemocniciach v SR (Humenné, Levoča), Monitorovanie verejného obstarávania v úradoch vyšších územných celkov Slovenska a vybraných školách v ich pôsobnosti (Prešov), Monitorovanie verejného obstarávania vo vodárenských spoločnostiach, obstarávania vo firmách zabezpečujúcich odvoz a likvidáciu odpadov... (Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. , Poprad a Technické služby mesta Prešov, a. s. , Prešov)

Takisto ako partner TIS pre zber údajov (uvedený na s. 42) som v r. 2003 pripravil časť dát pre text:
VLACH, J. , SIČÁKOVÁ-BEBLAVÁ, E. 2004. 2.3 Monitorovanie verejného obstarávania v miestnej samospráve: hodnotenie pilotného projektu. In. : PIROŠÍK, V. (ed.) 2006. Verejná kontrola samosprávy (vybrané texty z rokov 2004 - 2006. Bratislava : Transparency International Slovensko, 2003. s. 28-42. ISBN 80-89244-11-4.

V ročenke z „hormého“ gymnázia k 50. výročiu (podobný vyšiel k štyridsiatke) mám Vyznanie (s. 67 – 68):
FARKAŠOVÁ, T. (ed.), 2013. Polstoročnica GK2 ...spolu od roku 1963... Prešov : Gymnázium, Konštantínova 2, 2013. 112s. ISBN neuvedené.

Citáty sa objavili i v ďalších knihách, buď priamo v texte, alebo na prebaloch:

KYŠKA, R. 2010. Všetci sme nahí na facebooku. Bratislava: Forza music, 2010. s. 41-42. ISBN 978-80-8935924-0

STAVIARSKY, Š. 2013. Prešov v plášti pamäti. Prešov : Vydavateľ, 2013. Ss. 444. ISBN

MUŠINKA, A. (ed.) 2006. Stará tehelňa : súčasný stav a možnosti riešenia. Prešov : Krajské centrum pre rómske otázky, 2006. 244 s. ISBN 80-969627-1-X.

ROMANOVÁ, Ľ. 2011. Vlasy dupkom. Martin : HladoHlas. 2011. 176s. ISBN: 978-80-89502-06-6

HOMOLOVÁ, Z. a kol. 2012. Z kapsy žiaka. Prešov : OZ Deťom pre život, RO SSN Prešov. 2012. cca 100s. (+ CD Prešovníček). ISBN 978-80-970891-0-8

Pre zaujímavosť, moje meno sa ocitlo aj v obskurnej knihe Gustáva Murína, kde ma spomína v rozhovore kolegyňa Inga:
KIČIN, D. , MURÍN, G. 2010. Mikuláš Černák. Bratislava : Albrert Marenčin - Vydavateľstvo PT. 2010. 248s. ISBN 978-80-8114-051-8

Fotka Eda Klenu je zas v knihe Folk na Slovensku (na s. 188)
JANOUŠEK, M. , DAUBNEROVÁ, H. , DROBNÝ, J. a kol. 2006. Folk na Slovensku. Bratislava : Hudobné centrum. 2006. 292s. ISBN 80-8884-76-4

Ďalšie citáty či state sa nachádzajú vo viacerých prácach (diplomových, ročníkových atď.). Možno sú i v ďalších knihách, no – ako vravím – systematicky som to nezaznamenával, teda v tom mám trochu neporiadok.

Vybrané články publikované časopisecky:

Dobré miesto pre život. In. : OS 01/2011, ISSN 1335-2296

Preszów – dobre miejsce do źycia. In: Przemyski przeglad kulturalny
3/2011, s. 15-21, ISSN: 1895-3972, Poľsko, index 219436

Genius loci slovenského Seattlu. In: :Hudba II/2006, s. 50-56, ISSN 1336-8044

Словацький досвід для українських медіа. In. : Žurnalist Zakrapatia, 9/2012, s. 15. Evropejskij media-centr, Užhorod. Ukrajina. Index 89835
http://www.mediacentr.info/upload/journal_9.pdf
(...a v ďalších ukrajinských médiách, viď napr. http://www.mediacentr.info/sk/)

...a na internete:

Crisis in Government. In: Central Europe Review (www.ce-review.org), Londýn. 12. 2. 2000, ISSN: 1805-4862 (Online) - http://www.ce-review.org/00/6/frank6.html

Turn In, Turn Off. In: Central Europe Review (www.ce-review.org), Londýn. 31. 3. 2000, ISSN: 1805-4862 (Online) - http://www.ce-review.org/00/14/frank14.html

Hudobný blog na portáli PIS.sk Frenkyho hudobná encyklopédia:
http://pis.sk/clanky/frenkyho_hudobna_encyklopedia/

Ďalšie záznamy:
Nachádzajú sa na knižničnom portáli KIS3G (Knižničný informačný systém tretej generácie), ide väčšinou novinové články.
Priamy link: https://www.kis3g.sk/cgi-bin/gw/chameleon?sessionid=2014052909154124175&skin=kis3g&lng=sk&inst=consortium&host=kis3g-clas01z3950%2b1110%2bDEFAULT&patronhost=kis3g-clas01z3950%201110%20DEFAULT&searchid=1&sourcescreen=INITREQ&pos=1&itempos=1&rootsearch=SCAN&function=INITREQ&search=AUTHID&authid=5032723&authidu=1003

 
19.6.2014 | Pridal: Michal Frank | Iné | čítané: 8938 krát | Zdieľať |  
Strecha
Michal Frank
Michal Frank facebook

© Copyright 2000 - 2010 Michal Frank
Design & engine by Vádium s.r.o. 2010 | powered by Tesmur:CMS